top of page

Personvernserklæring

Personvern hos Unibottle

Fundamentalt så er Unibottle et teknologiselskap som vil bruke allerede-eksisterende moderne teknolgi til å gjøre det å resirkulere plast mye mer tilgjengelig og brukervennlig. For å kunne skreddersy løsningen til våre kunder, så trenger vi litt informasjon fra dem.


Vi jobber hardt for å bygge en løsning som vi er stolte av, og som kan bidra til å forsterke den sirkulære verdikjeden. Derfor har vi høyt fokus på å beskytte og respektere brukeren informasjon helt fra sekundet de lander på våre nettsider.
Vi har ingenting å skjule. Derfor er det beskrevet under hva av informasjon vi lagrer, og hvorfor. Er det noen spørsmål rundt personvernserklæringen vår, ikke nøl med å ta kontakt. Kontaktinformasjon finnes på bunn av denne siden. All vår innsamling og bruk av personopplysninger er underlagt relevante regler for beskyttelse av personopplysninger, inkludert EUs personvernforordning, også kjent som GDPR.


Vi anser etterlevelse av disse forskriftene som et minimum, og vi vil alltid jobbe hardt for å overgå denne grunnlinjen når det gjelder etisk og fornuftig bruk av dataene dine.

Datainnsamling

Når vi snakker om personopplysninger, mener vi informasjon som kan kobles til en enkeltperson. I sammenheng med denne erklæringen kan det inkludere navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse osv. Vi samler kun inn personopplysninger som blir oppgitt av brukeren selv. Dette skjer hovedsaklig under opprettelse av en brukerkonto hos oss.

Du har ingen forpliktelse til å oppgi personopplysninger til oss, men hvis du velger å ikke gjøre det, kan du ikke ta i bruk våre tjenester. Noen eksempler på dette kan være at vi ikke kan utbetale din saldo på konto hvis ikke vi vet ditt kontonummer, og vi kan heller ikke vite hvilken panteboks vi skal veilede deg til hvis vi ikke vet din addresse.

Selv om vi ber om en del personopplysninger ved opprettelse av bruker, er det ikke alt vi krever. Eksempler på informasjon som ikke kreves er kjønn, fødselsår og antall i husstand.

Hva samler vi inn?
 • Grunnleggende informasjon som navn, adresse og fødselsår samt måter å kontakte deg på, som for eksempel e-postadressen eller telefonnummeret ditt.

 • Logger og oversikt over alle pantinger du har gjort gjennom oss. Dette kan være antall panteposer som ble levert, hvor mange flasker det var i hver pose og hvor mye en pose var verdt i KR. Denne informasjonen blir også brukt til å opparbeide seg en saldo på en konto du har hos oss.

 • Informasjon som er basert på hvor lang tid du bruker på å gå igjennom en panteprosess. Dette er tidspunkt som kan hjelpe oss i å se om det er steg i panteprosessen vi kan forbedre.

 • Oversikt over alle uttak av konto du har gjort hos oss. Dette er hovedsaklig av sikkerhets-relaterte årsaker og for å ha kontroll på all pengeflyt i bedriften.

 
Hvorfor samler vi det inn?

Vi bruker data registrert om deg til følgende formål:

 • Tilby digitale tjenester gjennom en personlig brukerkonto.

 • Tilby en brukervennlig og sikker tjeneste.

 • Feilrettinger, kundestøtte og klagebehandling.

 

Vi behandler data for å forstå behovene dine og forbedre og utvide tjenestene vi tilbyr. Det juridiske grunnlaget for dette er vår legitime interesse i å forbedre tjenestene våre, da vi vurderer konsekvensene av denne behandlingen til ikke å være vesentlig for deg. Vi begrenser personopplysningene som behandles, vurderer virkningen av behandlingen og innfører sikkerhetstiltak og andre tiltak for å begrense virkningen av slik behandling.

 • Innsamlig og analyse av data for å forstå bruksmønstre og behov for å forbedre og optimalisere tjenesten.

 • Bruk av statistiske data som grupperer brukere i lignende bruksmønstre, hvor lenge du har vært kunde, din generelle posisjon, aldersgruppe eller andre data som hjelper oss med å forstå hvordan folk som deg bruker tjenestene våre. I slike tilfeller samles og/eller anonymiseres dataene, slik at du ikke er personlig identifiserbar.

 • For å kunne feilsøke og rette feil du måtte støte på.

 • For å utarbeide brukerundersøkelser, brukeranalyser og markedsanalyser basert på bruksmønstre og demograf.

 

Direkte markedsføring:

Vi kan formidle tilbud, nyheter og informasjon om utvalget vårt samt endringer i funksjonalitet eller nyheter om tjenesten vår, eller annet som vi mener er relevant for deg.

Dette kan komme til deg per e-post, telefon, tradisjonell post eller en varsling i appen.

Det juridiske grunnlaget for dette er vår legitime interesse i å markedsføre tjenestene våre, da vi vurderer konsekvensene av denne behandlingen til ikke å være vesentlig for deg. Vi begrenser personopplysningene som behandles, vurderer virkningen av behandlingen og innfører sikkerhetstiltak og tiltak for å begrense virkningen av slik behandling.

 

Sikkerhet og forebygging av misbruk:

Vi kan behandle personopplysninger for å opprettholde sikkerheten i alle tjenestene våre, og for å oppdage eller forhindre ulike typer misbruk og svindel, som for eksempel hvitvasking av penger eller identitetstyveri.

 

Det juridiske grunnlaget for dette er vår legitime interesse i å oppdage og forebygge svindel eller misbruk av tjenestene eller betalingsmetodene våre. Som tidligere vurderer vi konsekvensene av denne behandlingen til ikke å være vesentlig for deg.

 

Overholdelse av lover og forskrifter

Vi behandler personopplysninger for å overholde regnskapslover og lignende forskrifter, inkludert å presentere informasjon til myndigheter når det er pålagt av loven.

Slik lagrer og beskytter vi dataene dine

Beskyttelse av dataene dine er en av våre øverste prioriteringer. Sikkerheten vår inkluderer både fysiske og tekniske tiltak, hvor mesteparten av tiltakene er tekniske tiltak, i og med at hele løsningen lever i skyen. Dette er tiltak som forhindrer at dataene dine går tapt eller havner i feil hender.

Det blir gjort regelmessige vurderinger om vi kan gjøre endringer eller ta tekniske valg som kan gjøre løsningen tryggere. Eksempler på tiltak er å ta i bruk state-of-the-art sikkerhetsprotokoller, og omfattende tilgangsstyring på alle våre tjenester.

Vi beholder personopplysningene dine så lenge du ikke ber oss om noe annet. Hvis du sletter din konto, blir all persondata du har hos oss slettet. All pantehistorikk du har knyttet til din private bruker vil vi fortsatt beholde, men hvem bruker de tilhører vil bli anonymisert.

Ved avvik eller brudd på personopplysningssikkerheten vil vi varsle det relevante datatilsyn så snart vi kan, og i de fleste tilfeller senest 72 timer etter at vi blir oppmerksomme på det. Det eneste unntaket fra denne rutinen er dersom innbruddet trolig ikke vil føre til at våre kunders rettigheter og friheter settes i fare.

Informasjonskapsler og sporing

Som de fleste nettsider så bruker vi informasjonskapsler. Disse blir brukt til å kunne gi deg en god opplevelse og forbedre ytelsen i vår løsning. Vi bruker informasjonskapsler utelukkende av funksjonelle og tekniske grunner. Eksempler på dette er at du slipper å logge inn på nytt for hver gang du bruker applikasjonen vår, og generelt for å gi deg en god brukeropplevelse underveis. Per nå blir det ikke brukt informasjonskaplser til noe annet formål, som markedsføring og analyse av bruk av tjenesten. Dette kan komme i fremtiden, men dette vil du selvsagt bli varslet om i forkant.

Dine rettigheter

Du har rett til å:
 • Få innsyn i hvilke opplysninger vi har om deg

 • Korrigere eventuelle uriktige opplysninger

 • Få tilsendt dataene dine i et lesbart format

 • Bli glemt / slette din lagrede informasjon

 • Sende inn en klage til ditt lokale datatilsyn

 

Spørsmål og henvendelser

Har du spørsmål om denne personvernerklæringen eller om tjenesten generelt, kan du ta kontakt via mail:

kontakt@unibottle.no

bottom of page